کنسول اپراتور روبات

از کنسول اپراتور روبات میتوان برای کنترل عملکرد روبات های بردار و بگذار و برچسب گذار داخل قالب استفاده کرد. این کنسول از طریق برقراری ارتباط با کنترل کننده داخلی روبات، مودهای عملکردی آن را تغییر می دهد و از آن میتوان برای برنامه ریزی و تغییر برنامه های کنترلر داخلی روبات استفاده کرد. کنسول اپراتور روبات در حال حاضر در دو نمونه گرافیک بدون سیم تحت سیستم عامل ویندوز (TSCR-8-03) و غیر گرافیک باسیم (TSCR-8-01) و غیر گرافیک بدون سیم (TSCR-8-02) عرضه می­گردد.

دسته: