دستگاه تولید الکتریسیته ساکن

دستگاه تولید الکتریسیته ساکن ساخت این شرکت برای کابردهای برچسب گذاری داخل قالب با شماره قطعه TSCR-7-01 عرضه می گردد. این دستگاه به گونه ای طراحی شده است تا به سادگی بتوان آن را بر روی محور z روبات نصب کرد و خروجی آن را با یک سیم­ کشی کوتاه به دامی­های (Dummies) قرارگرفته بر روی قسمت انتهایی محور z منتقل نمود. با این عمل از عبور سیم­های ولتاژ بالا در داکت­های اصلی روبات جلوگیری می­شود و عملکرد ایمن مدارهای الکترونیکی روبات تضمین می­گردد. با قرار دادن مقاومت های مناسب بر روی خروجی های این دستگاه از وقوع جرقه بین خروجی و سطح قالب جلوگیری شده است. تغذیه ورودی این دستگاه 24V DC است.

دسته: