تسمه نقاله

تسمه نقاله ساخت این شرکت با طول نامی 2m و عرض 50cm  و شماره قطعه TSCR-9-01 عرضه می گردد. البته ابعاد این تسمه نقاله طبق سفارش مشتری قابل تغییر است. این محصول به عنوان یک دستگاه جانبی روباتهای بردار و بگذار یا برچسب گذار داخل قالب به آنها متصل میشود و بر اساس اطلاعات دریافتی از این روباتها حرکت میکند.  مدت زمان حرکت تسمه نقاله توسط کنترل کننده روبات قابل برنامه ریزی است و به طور مثال بعد از قرار دادن تعداد مشخصی از قطعات بر روی یکدیگر توسط روبات، تسمه نقاله برای مدت زمانی مشخص و با سرعتی از پیش تعیین شده حرکت می کند تا قطعه بعدی به عنوان اولین قطعه بر روی تسمه نقاله قرار گیرد.

دسته: